Steuntje in de rug (groep)

Extra groepsgewijze zorg en ondersteuning in ontwikkelgroep
Informatie voor ouders
Informatie voor professionals
Behandeling
Begeleiding
Kind
Groep
Op locatie

Voor wie?

Voor kinderen van 2 tot 5 jaar met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke- of meervoudige beperking. Vaak is er sprake van bijkomende problemen op het gebied van motoriek, communicatie, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling en/of prikkelverwerking. Ook kan er sprake zijn van een ontwikkelingsstoornis of medische problemen.

Als de stap naar opvang in een regulier dagverblijf of peuterspeelzaal nog te groot is, biedt Radar ondersteuning in zogenaamde ontwikkelgroepen, waarbij nauwe samenwerking is met de reguliere voorziening. 

Doelen en resultaten

Achterstand door taal-, gedrags- of medische problemen wordt beperkt of voorkomen. In een ontwikkelgroep worden kinderen zo veel mogelijk gestimuleerd in de eigen omgeving, blijven ze in contact met hun buurt- en wijkgenootjes en leren ze van hun leeftijdsgenoten. Als ze eraan toe zijn, stromen ze door naar de reguliere groep, of gaan ze naar (speciaal) onderwijs.  

Wat?

De kinderen worden in hetzelfde gebouw als de peuterspeelzaal of kinderopvang in een eigen, kleinschalige groep opgevangen waar ze specialistische ondersteuning krijgen. Door extra aandacht en begeleiding kunnen taal-, gedrags- en medische problemen beperkt of voorkomen worden. Waar nodig worden individuele behandelingen en therapie├źn geboden (bijvoorbeeld logopedie en fysiotherapie).

Er wordt een verbinding gelegd met de reguliere opvang: als dat mogelijk is zijn er gezamenlijke activiteiten waarbij specialistische kennis wordt gedeeld met pedagogisch medewerkers van de reguliere opvang. 

Waar?

De ondersteuning wordt zo dicht als mogelijk in de woonomgeving van het kind en het gezin georganiseerd. Momenteel zijn er groepen in de gemeente Brunssum, Heerlen en Maastricht.

Medewerkers

MBO- en HBO-pedagogisch geschoolde begeleiders, in samenwerking met een gedragskundige. Daarnaast kunnen onze arts en gespecialiseerde therapeuten worden ingezet, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, motoriek en prikkelverwerking. 

Externe partners worden betrokken waar nodig. Denk hierbij aan een kinder- en jeugdpsychiater, een expertisecentrum op het gebied van slechtziendheid en blindheid of een expertisecentrum op het gebied van ernstig probleemgedrag. 

Als de stap naar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal nog te groot is, kan de ontwikkelgroep van Radar een oplossing zijn. Professionele ondersteuning, dicht bij huis in de vertrouwde omgeving. Bedoeld voor kinderen van 2 tot 5 jaar die zich op een andere manier ontwikkelen en daarom een extra steuntje in de rug nodig hebben.

In een kleine groep met veel persoonlijke aandacht bieden we het kind extra zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld bij taal- of gedragsproblemen. We doen er alles aan om de peuter of kleuter in zijn ontwikkeling te stimuleren, zodat een eventuele overstap naar het reguliere kinderdagverblijf of het doorstromen naar het (speciaal) onderwijs makkelijker verloopt. 

Deze begeleiding bieden we in hetzelfde gebouw als de reguliere opvang. Zo blijft het kind in contact met andere kinderen in de buurt en dus ook leren van zijn leeftijdgenoten. Als het kind er aan toe is, stroomt het eventueel door naar de reguliere opvanggroep.

Bij de ondersteuning in de ontwikkelgroep werken de specialisten van Radar waar dat kan samen met de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang. Er zijn soms gezamenlijke activiteiten en we delen kennis met elkaar. Afhankelijk van wat het kind aan extra zorg en ondersteuning nodig heeft, schakelen we andere specialisten in van Radar of andere instanties. Als het nodig is, bieden we individuele behandelingen aan zoals logopedie of fysiotherapie. Zo zorgen we ervoor dat elk kind dicht bij huis de juiste begeleiding krijgt.

Op dit moment zijn er ontwikkelgroepen in de gemeente Brunssum, Heerlen en Maastricht. In de rechterkolom ziet u welke dat zijn.