Ontwikkelgroep Alles Kid(t)s Heerlen

Aanbod

Alles Kid(t)s is een unieke vorm van voorschoolse ondersteuning. Deze groep is gevestigd in het gebouw van kinderopvang Alles Kid(t)s van kinderopvangorganisatie Humanitas in Heerlen.

In de groep zitten kinderen in de leeftijd van 2 tot 5 jaar die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling, of al vastgelopen zijn omdat zij een ontwikkelingsachterstand hebben. Extra aandacht en steun kan dan een verdere achterstand beperken.

Bij sommige kinderen is meteen bij de geboorte al duidelijk dat er sprake is van een vertraagde ontwikkeling: er kan sprake zijn van een afwijking in de chromosomen zoals bij het Syndroom van Down. Soms gaat de ontwikkelingsachterstand van het kind gepaard met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D, motorische coordinatieproblemen, autisme spectrum stoornis of hechtingsproblemen. Op een intensieve manier wordt aan de ontwikkeling van de kinderen gewerkt door een team van specialistische begeleiders, therapeuten en gedragskundigen. Het doel is om kinderen, waar mogelijk, stap voor stap te begeleiden naar (speciaal) onderwijs.

Het voordeel van Alles Kid(t)s is dat de kinderen dichtbij huis de juiste ondersteuning krijgen en dat het kinderdagverblijf en BSO van Humanitas en Radar in één gebouw gevestigd zijn. Dit maakt samenwerking mogelijk en als dat nodig is, is er overleg over de ontwikkeling van de kinderen.

Wat

Bij Alles Kid(t)s bieden we gespecialiseerde ontwikkelingsondersteuning aan kinderen van 2 tot 5 jaar.

 

Waar

Alles Kid(t)s is gevestigd in Grasbroekerweg 18, 6412 BE Heerlen.

Bijzonderheden

In het gebouw van Alles Kid(t)s is het kinderdagverblijf en BSO van Humanitas gevestigd en de ontwikkelgroepen en Naschoolse Begeleiding van Radar.