Ontwikkelgroep Samen Spelen Maastricht

Aanbod

Samen Spelen is een unieke vorm van voorschoolse ondersteuning. Deze groep is gevestigd in het gebouw Kindcentrum Samen Wyck in Maastricht.

In de groep zitten kinderen (in de leeftijd van 2 tot 5 jaar) die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling of al zijn vastgelopen. Extra aandacht en steun kan dan achterstand op het gebied van motoriek, communicatie, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling of prikkelverwerking beperken of voorkomen.

De visie van Samen Spelen is kinderen met en zonder beperking vanuit samenzijn en samenspel zich verder te laten ontwikkelen. Prettig is dat de kinderen dichtbij huis de juiste ondersteuning krijgen. En dat het kinderdagverblijf en BSO van Samen Spelen en Radar in één gebouw gevestigd zijn. Dit maakt de samenwerking een stuk makkelijker en er is regelmatig overleg over de ontwikkeling van de kinderen. Met als resultaat dat de overstap naar de reguliere opvang nu sneller en gemakkelijker verloopt. 

Wat

Bij Samen Spelen bieden we gespecialiseerde ontwikkelingsondersteuning aan kinderen van 2 tot 5 jaar. Kinderen uit de gemeenten Maastricht/Heuvelland krijgen ondersteuning vanuit Samen Spelen. 

Waar

Samen Spelen is gevestigd op de Wycker Grachtstraat 4a, 6221 CW, Maastricht.

Bijzonderheden

In het gebouw van Kindcentrum Samen Wyck zijn gevestigd: het kinderdagverblijf en BSO van Samen Spelen, ontwikkelgroep Samen Spelen van Radar en basisschool Wyck. Ontwikkelgroep Samen Spelen is een onderdeel van  kinderbehandelcentrum de Grummelkes van Radar in Cadier en Keer. Door deze samenwerking worden  medewerkers van de verschillende organisaties samengebracht en delen zij hun expertise met elkaar.