Over Radar

Menu

Iedereen heeft zijn eigen dromen, wensen en doelen in het leven. Of je nu een beperking hebt of niet. Alleen is het voor mensen met een verstandelijke beperking vaak een stuk lastiger om hun leven in te richten zoals zij dat willen. Vanuit hun eigen kracht kunnen ze vaak meer dan ze denken. Daarnaast kunnen ze een beroep doen op mensen die dichtbij hen staan; ouders, familie, vrienden en buren. Of, als dat nodig is, op professionals. Zoals Radar.

Radar gaat uit van de eigen kracht van ouders en hun kinderen. Hun mogelijkheden zijn ons vertrekpunt en dus niet hun beperkingen. De fysieke en emotionele veiligheid van het kind staat hierbij voorop. Onze ondersteuning voor het gezin is gebaseerd op twee principes: vraaggericht en gezinsgericht.  

Vraaggericht

De cliënt met zijn hulpvraag staat altijd centraal en de cliënt houdt de regie over zijn leven en zijn eigen veranderingsproces. Gezin en hulpverlener zijn gelijkwaardig: gezinsleden brengen hun specifieke ervaringen in, de hulpverlener zijn professionele deskundigheid.

Gezinsgericht

Het probleem van één gezinslid kan niet los worden gezien van het gehele gezinssysteem. Daarom is er aandacht voor het hele gezin en sluit de hulp aan bij de leefwereld van de gezinsleden. De relatie tussen ouders en kind staat centraal.

Vragen over zorg of de financiering daarvan?

Bent u op zoek naar de juiste ondersteuning voor uw kind? Neemt u dan contact op met het Radar Cliëntloket 088-350 5002 of clientloket@radar.org. Onze medewerkers gaan samen met u op zoek naar de passende ondersteuning. Zij kunnen u ook uitleg geven over hoe de financiering voor jeugdzorg momenteel geregeld is binnen de gemeenten.