Behandeling of begeleiding

Menu

Behandeling

Als het persoonlijk leven van de cliënt of het gezinssysteem tijdelijk ontwricht is, kan intensieve ondersteuning in de vorm van behandeling noodzakelijk zijn. Soms spelen er externe oorzaken, soms heeft de situatie te maken met de (verstandelijke) beperking.

Behandeling kan gericht zijn op herstel of op het voorkomen van verergering van de situatie. Het wordt ingezet om de cliënt weer perspectief te bieden en daarmee de eigen kracht van de cliënt te versterken. Het streven is om behandeling zo kort mogelijk en niet langer dan noodzakelijk in te zetten. Iedere situatie wordt individueel bekeken. 

Behandeling vindt plaats onder regie van een gedragswetenschapper (psycholoog/ orthopedagoog) en is gericht op het veranderen van gedrag of het aanleren van nieuw gedrag en vaardigheden. Behandeling kan in verschillende vormen worden geboden:

Begeleiding

Begeleiding is er vooral voor ouders die het moeilijk vinden om geleerde vaardigheden vast te houden of door te vertalen naar andere vergelijkbare opvoedingssituaties. Dit is vooral zichtbaar bij ouders met een verstandelijke beperking. Met hulp en steun kunnen behaalde resultaten toch worden vastgehouden.

Medewerkers van Opvoedingsondersteuning bezoeken een gezin in hun woonomgeving en bieden langdurige ondersteunende hulp. Het doel is de geleerde vaardigheden vast te houden en terugval te voorkomen.

Allerlei facetten van het gezinsleven komen aan de orde: het verbeteren van de omgang tussen ouders en kind, luisteren en gezag, samenwerking tussen ouders onderling en omgaan met een kind dat een specifiek probleem heeft, zoals een verstandelijke beperking of autisme.