Spelen en ontdekken

Begeleiding tijdens vakantie
Informatie voor ouders
Informatie voor professionals
Begeleiding
Kind
Groep
Op locatie

Voor wie?

Voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar met een achterstand in hun ontwikkeling en een verstandelijke of meervoudige beperking. Problemen op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, gedrag, hechting, prikkelverwerking of bijkomende problemen op medisch gebied kunnen ook een rol spelen. De reguliere opvang en vrijetijdsbesteding sluit onvoldoende aan bij de behoefte van het kind.

Doelen/resultaat

Voor veel kinderen is het moeilijk als in vakantieperiodes de vaste structuur van het naar school gaan wegvalt en ze hun vrije tijd zelf moeten invullen. Door de gespecialiseerde begeleiding tijdens vakantie blijven ze wat meer in hun structuur, waardoor de overgang naar school soepeler kan verlopen. We werken hier met hulpvragen en doelen.

Belangrijkste is dat het kind een leuke vrijetijdsinvulling krijgt, samen met leeftijdsgenootjes, rekening houdend met de mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte van het kind. Waar mogelijk wordt de samenwerking gezocht met organisaties in de buurt.

Wat?

Onder professionele begeleiding kunnen kinderen in hun schoolvakantie ontdekken, activiteiten ondernemen, contacten leggen met leeftijdsgenootjes en op speelse wijze nieuwe ervaringen opdoen. Voorbeelden van activiteiten die ondernomen worden: spelletjes doen, samen naar de winkel gaan, knutselen, buiten spelen en samen koken. De activiteiten worden afgestemd op de belevingswereld en behoeften van de jongens en meisjes. Voor de tieners is er ook de mogelijkheid om te gamen. Rondom feestdagen worden er altijd speciale thema-activiteiten georganiseerd. Regelmatig worden er ook wat grotere activiteiten buitenshuis ondernomen, zoals een bezoek aan de speeltuin, de kinderboerderij of de Valkenier.

Werkwijze en methodieken

De ruimte, het dagprogramma, de basisregels en het materiaal zijn pedagogisch verantwoord en afgestemd op de belevingswereld van de kinderen. Zo bieden we een veilige, gestructureerde basis en sluiten we aan bij de behoefte van het kind, op het gebied van bijvoorbeeld taal-spraak, contact, gedrag, prikkelverwerking, motoriek, spel en zindelijkheid.

Samen met ouders en eventuele andere betrokkenen worden duidelijke afspraken gemaakt over de begeleiding en bejegening van het kind. Tussentijds worden de afspraken met ouders geĆ«valueerd en waar nodig bijgesteld. 

Waar?

Heerlen
Voor kinderen van 12 tot 18 jaar is er SamSam.

Landgraaf
Voor kinderen van  5 tot 12 jaar is er Naschoolse Begeleiding Parkstad.

Cadier en Keer
De Lieuwegaard is er voor kinderen van 5 tot 18 jaar.

Medewerkers

MBO- en HBO-pedagogisch geschoolde begeleiders, in samenwerking met een gedragskundige. 

Veel kinderen vinden het moeilijk om tijdens vakanties, als de vaste structuur van school ineens wegvalt, zelf hun vrije tijd in te vullen. Ook kinderen die zich vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking anders ontwikkelen kunnen hier moeite mee hebben. De reguliere opvang en vrijetijdsbesteding sluiten soms onvoldoende aan bij hun belevingswereld. 

Speciaal voor deze kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar biedt Radar daarom gespecialiseerde begeleiding tijdens vakantie. We werken hier met vanuit hulpvragen en doelen. Met leuke groepsactiviteiten onder professionele begeleiding, afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van het kind. De gespecialiseerde begeleiding brengt structuur in de vakantieperiode zodat de overgang naar school soepeler verloopt. 

Kinderen leggen contacten met leeftijdgenootjes, ontdekken spelenderwijs en doen samen nieuwe ervaringen op. In een veilige omgeving met veel structuur begeleiden we het kind tijdens diverse, ontspannende activiteiten. Denk aan samen spelletjes of boodschappen doen, samen koken, gamen of een bezoekje brengen aan de speeltuin of kinderboerderij. Het programma sluit aan bij de mogelijkheden en interesses van het kind. Waar mogelijk werken we samen met andere organisaties in de buurt. Rondom feestdagen organiseren we speciale thema-activiteiten. 

Samen met ouders en andere betrokkenen maken we duidelijke afspraken over de begeleiding. Tussentijds houden we samen de vinger aan de pols en bespreken we hoe het gaat. En als het voor het kind beter is, stellen we de afspraken bij.

Radar biedt deze naschoolse begeleiding in Cadier en Keer, Landgraaf en Heerlen. U vindt de locaties in de rechterkolom.