Spelen en ontdekken

Naschoolse Begeleiding
Informatie voor ouders
Informatie voor professionals
Begeleiding
Kind
Groep

Voor wie?

Radar biedt gespecialiseerde Naschoolse Begeleiding voor kinderen van 5 tot 18 jaar met een achterstand in hun ontwikkeling en een verstandelijke of meervoudige beperking. Problemen op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, gedrag, hechting, prikkelverwerking of bijkomende problemen op medisch gebied kunnen ook een rol spelen.

Doelen/resultaat

Door het aanbieden van opvang met ondersteuning op maat kan het gezin ontlast worden. Het kind krijgt leuke activiteiten gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling, samen met leeftijdsgenootjes, rekening houdend met de mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte van het kind.

Waar mogelijk wordt de samenwerking gezocht met organisaties in de buurt.

Wat?

Onder professionele begeleiding kunnen kinderen buiten schooltijd ontdekken, activiteiten ondernemen, contacten leggen met leeftijdsgenootjes en op speelse wijze nieuwe ervaringen opdoen. Dit doen we aan de hand van doelen.

Voorbeelden van activiteiten die ondernomen worden: spelletjes doen, samen naar de winkel gaan, knutselen, buiten spelen en samen koken. De activiteiten worden afgestemd op de belevingswereld en behoeften van de jongens en meisjes. Voor de tieners is er ook de mogelijkheid om te gamen. Rondom feestdagen worden er speciale thema-activiteiten georganiseerd. 

Werkwijze en methodieken

De ruimte, het dagprogramma, de basisregels en het materiaal zijn pedagogisch verantwoord en afgestemd op de belevingswereld van de kinderen. Zo bieden we een veilige, gestructureerde basis en sluiten we aan bij de behoefte van het kind, op het gebied van bijvoorbeeld taal-spraak, contact, gedrag, prikkelverwerking, motoriek, spel en zindelijkheid.

Samen met ouders en eventuele andere betrokkenen worden duidelijke afspraken gemaakt over de begeleiding en bejegening van het kind. Tussentijds worden de afspraken met ouders geĆ«valueerd en waar nodig bijgesteld. 

Waar?

Heerlen
Voor kinderen van 12 tot 18 jaar is er SamSam.

Landgraaf
Voor kinderen van 5 tot12 jaar is er Naschoolde begeleiding Parkstad.

Cadier en Keer
De Lieuwegaard is er voor kinderen van 5 tot 18 jaar.

Medewerkers

MBO- en HBO- pedagogisch geschoolde begeleiders, in samenwerking met een senior gespecialiseerd begeleider. 

Radar biedt ook naschoolse begeleiding. Opvang met gerichte ondersteuning voor kinderen van 5 tot 18 jaar die zich op een andere manier ontwikkelen en daardoor moeite hebben om mee te komen. Zo ontlasten we de ouders en bieden we het kind leuke activiteiten gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling. Kinderen ontdekken, leggen contacten met leeftijdgenoten en doen spelenderwijs nieuwe ervaringen op. In een veilige omgeving met veel structuur begeleiden we het kind bij allerhande, ontspannende activiteiten. Samen spelletjes of boodschappen doen bijvoorbeeld. Samen koken, buiten spelen of (voor tieners) gamen. Het programma werkt met doelen en sluit aan bij de mogelijkheden en belevingswereld van het kind. Waar mogelijk werken we bij activiteiten samen met andere organisaties in de buurt. 

Samen met ouders en andere betrokkenen maken we duidelijke afspraken over de gewenste begeleiding en bejegening van het kind. Tussentijds houden we samen de vinger aan de pols en bespreken we hoe het gaat. En als het voor het kind beter is, stellen we de afspraken bij.

Radar biedt deze naschoolse begeleiding in Cadier en Keer, Heerlen en Landgraaf. U vindt de locaties in de rechterkolom.