Sem ging naar kinderbehandelcentrum en ontwikkelgroep

Sem kan steeds meer

Sem (5) ontwikkelt zijn sociale vaardigheden en spraak en groeit daardoor merkbaar. Sem is een vrolijke, energieke jongen van vijf jaar met een ontwikkelingsachterstand als gevolg van een chromosoomafwijking. Om zijn algehele ontwikkeling te stimuleren, bezoekt Sem Kinderbehandelcentrum ’t Knoevelhöfke in Landgraaf.

Hier wordt met een diagnostisch traject de ontwikkeling van Sem op alle domeinen (taal-spraak, motoriek, spel, cognitief, sociaal-emotioneel) in kaart gebracht. De begeleiding van de groep heeft hier, samen met de therapeuten en de gedragskundige, een belangrijke rol in. De gedragskundige beschrijft een totaalbeeld om aan te geven bij welke behandeling Sem baat heeft. In een overleg met de ouders, therapeuten, begeleiding en gedragskundige worden de bevindingen besproken en vastgelegd in een behandelplan.  

Sem heeft op veel terreinen een achterstand: taal-spraak, sociaal-emotioneel en gedrag. Sem laat veel zelfbepalend gedrag zien, heeft moeite met grenzen en correcties en uit dit met heftig verzet (huilen, gooien, knijpen). Zijn ouders willen leren hoe ze hiermee om moeten gaan en hoe ze hem kunnen stimuleren in zijn ontwikkeling. De spel- en logopedietherapeuten betrekken hen daarom bij de behandelsessies en geven hen praktische tips voor thuis. 

Een van de gebruikte behandelingen is Theraplayspel: een hechtingsondersteunende spelbegeleiding, waarbij veel aandacht is voor leren spelen, verbaal een appel doen op de ander en voor afstemming in de relatie met de ander. Verder krijgt Sem wekelijks logopedische behandeling en wordt extra aandacht besteed aan zijn taal-spraakontwikkeling in de behandelgroep. 

Door de groei in zijn ontwikkeling heeft Sem de overstap gemaakt naar de ontwikkelgroep ‘Alles Kid(t)s’ te Heerlen en daarna naar de groep van KBC Catharinaschool te Heerlen.

Kennismaken met Sem? Hier is hij!