Steuntje in de rug (individueel)

Ondersteuning in de reguliere leeromgeving
Informatie voor ouders
Informatie voor professionals
Behandeling
Begeleiding
Kind
Individueel
Op locatie

Voor wie?

Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar met een achterstand in hun ontwikkeling en een verstandelijke of meervoudige beperking. Beperkingen op het gebied van motoriek, communicatie, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling of prikkelverwerking spelen vaak een rol. Ook kunnen er problemen op medisch gebied zijn.

Wanneer blijkt dat de ontwikkeling van een kind anders verloopt en ondersteuning vanuit de peuterspeelzaal of kinderopvang niet voldoende zijn, dan kan deze vorm van begeleiding/behandeling worden ingezet. 

Doelen en resultaat

Het doel is dat het kind voldoende vaardigheden ontwikkelt zodat het in de reguliere opvang kan blijven en in zijn eigen omgeving kan opgroeien. In kleine stapjes en spelenderwijs leert het kind nieuwe vaardigheden.

Wat?

Specialistische, ambulant ingezette begeleiders bieden individuele ondersteuning aan het kind in de huidige groep. Daarnaast coachen ze de pedagogisch medewerkers en de ouders. De ondersteuning wordt geboden op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, zodat het kind zich kan ontwikkelen in zijn eigen vertrouwde omgeving.

Werkzaamheden en methodieken

Methodieken zijn onder meer early intervention en/of MiSC.

Waar?

De ondersteuning wordt in de woonomgeving van het kind en het gezin georganiseerd. Dit kan op een reguliere peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of basisschool zijn.

Medewerkers

MBO- en HBO-pedagogisch geschoolde begeleiders, in samenwerking met een gedragskundige. Daarnaast kunnen onze arts en gespecialiseerde therapeuten worden ingezet, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, motoriek en prikkelverwerking. 

Externe partners worden betrokken waar nodig. Denk hierbij aan een kinder- en jeugdpsychiater, een expertisecentrum op het gebied van slechtziendheid en blindheid of een expertisecentrum op het gebied van ernstig probleemgedrag.

Kinderen die zich op een andere manier ontwikkelen dan hun leeftijdgenootjes, geven we een extra steuntje in de rug. Deze kinderen (0 tot 4 jaar) begeleiden we dicht bij huis, op de peuterspeelzaal, in het kinderdagverblijf of op de basisschool. Het kind blijft dus in zijn eigen groep, waar het zich vertrouwd voelt en zich het beste kan ontwikkelen.

Deze persoonlijke begeleiding kan Radar inzetten als blijkt dat een peuter of kleuter in zijn opvanggroep extra zorg en aandacht nodig heeft. Er kunnen diverse redenen zijn waarom een kind achterblijft in zijn ontwikkeling en waardoor het niet meekan in de groep. Het kind begrijpt bijvoorbeeld opdrachtjes niet, kan niet goed zelfstandig spelen en werken of heeft moeite om conflictjes met andere kinderen op te lossen. 

Onze specialisten leren het kind spelenderwijs en in kleine stapjes de vaardigheden die het nodig heeft om beter te functioneren. Zowel bij individuele taakjes als groepsopdrachten. Daarnaast coachen zij ook de ouders en pedagogisch medewerkers. Zo wordt het ook voor hen makkelijker om het kind (thuis en in de opvanggroep) te begeleiden. 

Afhankelijk van wat er aan extra hulp nodig is, werken de begeleiders van Radar nauw samen met andere specialisten van Radar of daarbuiten. Zo zorgen we ervoor dat elk kind de juiste ondersteuning krijgt. In de omgeving waar het zich het prettigst voelt. Heel belangrijk vinden we dat.