Ouder & Kind Thuis

Ambulante begeleiding voor opvoeders met een beperking
Informatie voor ouders
Informatie voor professionals
Begeleiding
Ouder
Individueel
Thuis

Voor wie?

Voor ouders met een verstandelijke beperking die hulp nodig hebben bij het opvoeden van hun kind van 0-4 jaar oud.

Doelen en resultaten

Ouders leren opvoedingsvaardigheden waarmee ze een veilige opvoedingsomgeving voor hun nog jonge kind kunnen bieden. Na afloop van de ondersteuning gaan de ouders zelfstandig verder of blijven ook dan nog begeleid door Radar. Als een ouder echt niet in staat is om een veilige plek voor het kind te realiseren, en dit ook niet goed genoeg kan of wil leren, kan een uithuisplaatsing aan de orde zijn.

De opvoedingsbelasting is een belangrijke indicator voor de ernst van de opvoedingsproblemen bij de aanvang van de hulpverlening en voor het behaalde resultaat van de hulp. Deze wordt in kaart gebracht met de Opvoedings Belasting Vragen Lijst.

Wat?

Met gerichte training gaan we de opvoedingscompetenties van ouders vergroten en versterken. De ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd. Met name de totstandkoming van een goede  hechtingsrelatie tussen ouders en kind staat centraal. Zo waarborgen we een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.

De ondersteuning heeft een langdurig karakter, omdat ouders met een beperking vaak langzamer leren, meer tijd en herhaling nodig hebben om geleerde vaardigheden te kunnen vasthouden. 

Waar?

De opvoedingsondersteuning vindt plaats in de thuissituatie. De tijdstippen worden gekozen in overleg met de ouders, waarbij de behoefte van het kind leidend is. De ouders kunnen deelnemen aan een opvoedingstraining, die geboden wordt in de nabijheid van hun woonplek, of individueel thuis.

Werkzaamheden en methodieken

Er wordt gebruik gemaakt van methodieken waarvan uit evidence based en practice based onderzoek is komen vast te staan dat ze effectief zijn. Per situatie bekijken we welke methodieken worden ingezet.

Medewerkers

De gezinsbegeleiding wordt geboden door MBO- en HBO-pedagogisch geschoolde medewerkers. Zij worden ondersteund door een gedragskundige.

Ouders met een verstandelijke beperking begeleidt Radar aan huis bij de opvoeding van hun kind. In hun eigen omgeving leren we hen de vaardigheden die nodig zijn om hun zoon of dochter van 0 tot 4 jaar veilig en gezond te laten opgroeien. Daarnaast volgen ouders ook een groepstraining in het Trainingshuis Ouder & Kind.

De hechting tussen ouders en kind staat bij de begeleiding centraal. We laten ouders bijvoorbeeld ervaren hoe ze een positieve band met hun kind kunnen opbouwen en hoe ze kunnen omgaan met ongewenst gedrag. Daarnaast helpen we hen in het dagelijks leven. Ouders leren hoe ze een huishouden moeten runnen of een passende baan, opleiding of dagbesteding kunnen vinden. Ook helpen we hen om zelf een zorgnetwerk op te bouwen. Samengevat komt het erop neer dat we ouders leren om een nieuwe balans te vinden in hun leven met een kind.

Nadat we het gezin en de problemen in kaart hebben gebracht, bieden we diverse vormen van begeleiding. Na de training gaan ouders zelfstandig verder of volgt aanvullende ondersteuning.