Trainingshuis Ouder & Kind

Begeleiding voor opvoeders met een beperking
Informatie voor ouders
Informatie voor professionals
Begeleiding
Ouder
Individueel
Op locatie

Voor wie?

Voor ouders met een verstandelijke beperking die hulp nodig hebben bij het opvoeden van hun kind van 0-4 jaar oud. Ouders kunnen al bij zes maanden zwangerschap terecht in het trainingshuis.  

Doelen en resultaten

Ouders ontwikkelen opvoedingsvaardigheden waarmee ze een veilige omgeving voor hun kind kunnen bieden. Na afloop van de training gaan de ouders zelfstandig verder of krijgen aanvullende ondersteuning. Soms komt het voor dat de zorg voor hun kind wordt gestopt omdat het kind uit huis wordt geplaatst.

Wat?

Met gerichte training gaan we de opvoedingscompetenties van ouders vergroten en versterken. De ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd. Met name de totstandkoming van een goede  hechtingsrelatie tussen ouders en kind staat centraal. Zo waarborgen we een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.

Waar?


Deze training wordt intramuraal en ambulant aangeboden: ouders wonen met hun kind in een appartement, vaak dichtbij een kantoor van Radar, soms wat verder weg. Ze hebben een eigen huishouden en krijgen naar behoefte meerdere malen ondersteuning per dag of per week.

Werkzaamheden en methodieken

We gebruiken methodieken waarvan in evidence based en practice based onderzoek is vastgesteld dat ze effectief zijn. Per situatie bekijken we welke methodieken worden ingezet.  

Diagnostiek

Begeleiding

Medewerkers

De gezinsbegeleiding wordt geboden door MBO- en HBO-pedagogisch geschoolde mensen. Ze worden ondersteund door een gedragskundige.

In het Trainingshuis Ouder & Kind helpen we ouders met een (licht) verstandelijke beperking bij het opvoeden van hun kind van 0 tot 4 jaar. Het gaat om ouders die met hun kind in een appartement wonen (meestal dichtbij een kantoor van Radar) en een of meerdere keren per week behoefte hebben aan ondersteuning. 

In deze groepstraining leren we hen de vaardigheden die nodig zijn om hun zoon of dochter veilig en gezond te laten opgroeien. De hechting tussen ouders en kind staat centraal. We laten ouders bijvoorbeeld ervaren hoe ze een positieve band met hun kind kunnen opbouwen en hoe ze kunnen omgaan met ongewenst gedrag. Daarnaast begeleiden we hen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij het runnen van het huishouden of het vinden van een baan, een passende opleiding of een zinvolle dagbesteding. Ook helpen we hen om zelf een zorgnetwerk op te bouwen. Samengevat komt het erop neer dat we ouders leren om een nieuwe balans te vinden in hun leven met een kind.

Nadat we het gezin en de problemen in kaart hebben gebracht, bieden we diverse vormen van begeleiding. Na de training gaan ouders zelfstandig verder of volgt aanvullende ondersteuning.