Intensief ontwikkelen

Specialistische zorg in een kinderbehandelcentrum
Informatie voor ouders
Informatie voor professionals
Behandeling
Kind
Groep
Op locatie

Voor wie?

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar waarbij de ontwikkeling vertraagd en/of afwijkend verloopt. Bij sommige kinderen is meteen bij de geboorte al duidelijk dat er sprake is van een vertraagde ontwikkeling: er kan sprake zijn van een afwijking in de chromosomen zoals bij het syndroom van Down. Soms gaat de ontwikkelingsachterstand van het kind gepaard met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D, motorische coördinatieproblemen, autisme spectrum stoornis of hechtingsproblemen. 

Deze zorg is bedoeld voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking die baat hebben en blijven houden bij specialistische zorg.

Doelen en resultaten

Het doel is om de overstap naar een passende vorm van onderwijs (regulier of speciaal) of dagbesteding mogelijk te maken, afhankelijk van de individuele mogelijkheden van het kind. 

Wat?

Op basis van de hulpvraag maken we samen met ouders een ondersteunings- en behandelplan, waarin staat aan welke doelen wordt gewerkt binnen een bepaalde periode. Tussentijds evalueren we en stellen bij waar nodig.

In kleine groepen werken we intensief aan de ontwikkeling van kinderen op fysiek, sociaal, emotioneel en verstandelijk gebied. Het kind wordt steeds geprikkeld om tot leren en ontdekken te komen. De ouders worden actief betrokken bij het proces van hun kind, bijvoorbeeld door deel te nemen aan bepaalde activiteiten op de groep en de tips voor de thuissituatie. 

Werkzaamheden en methodieken

De theorieën en methodieken die we gebruiken sluiten goed aan of zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, zoals mediërend leren (M.I.S.C., Early Intervention). Daarnaast kunnen we gerichte behandelmethodieken inzetten op het gebied van taal-spraak, contact, emotieregulatie, aandacht en concentratie, prikkelverwerking, motoriek, spel, zindelijkheid of eetproblemen. 

Waar?

De ondersteuning wordt zo dicht als mogelijk in de woonomgeving van het kind en het gezin georganiseerd. Radar heeft een kinderbehandelcentrum in Landgraaf en in Cadier en Keer. 

Medewerkers

De gespecialiseerde ontwikkelingsstimulering wordt vormgegeven door pedagogisch geschoolde begeleiders (deels HBO- en deels MBO-niveau) in samenwerking met een gedragskundige. Radar heeft daarnaast de mogelijkheid om de deskundigheid in te zetten van onze arts en van gespecialiseerde therapeuten, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, motoriek en prikkelverwerking.

Daarnaast werken we samen met externe partners zoals een kinder- en jeugdpsychiater, een expertisecentrum op het gebied van slechtziendheid en blindheid en een expertisecentrum op het gebied van ernstig probleemgedrag.

Het kinderbehandelcentrum (KBC) van Radar is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een ernstige meervoudige beperking (alleen in Landgraaf) en voor kinderen van 0 tot 5 jaar met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking, die baat hebben bij specialistische zorg. Voor de kinderen tot 5 jaar proberen we de overstap naar regulier of speciaal onderwijs, of dagbesteding mogelijk te maken.

We bekijken eerst zorgvuldig wat het kind nodig heeft. Vervolgens maken we samen met de ouders een plan voor de beste ondersteuning en behandeling. Samen stellen we de doelen vast, bespreken we hoe het gaat en sturen we bij waar nodig. Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden van het kind staan centraal. In kleine groepen werken we aan de lichamelijke, verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Steeds proberen we het kind te prikkelen om te ontdekken en te leren. De ouders betrekken we actief bij dit proces; met activiteiten in de groep en praktische tips voor thuis.   

De methodes die we bij Radar gebruiken zijn helemaal afgestemd op kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling. Daarnaast kunnen we gerichte behandelingen inzetten op allerhande terreinen. Denk aan communicatie, concentratie, motoriek, leren omgaan met emoties, eetproblemen of het verwerken van prikkels.

De gespecialiseerde ondersteuning bieden we zo dicht mogelijk bij het kind en gezin aan huis. Radar heeft een KBC in Landgraaf en in Cadier & Keer. Onze begeleiders werken samen met een gedragskundige. Als dat nodig is schakelen we andere gespecialiseerde artsen of therapeuten in. Een kinder- en jeugdpsychiater bijvoorbeeld of specialisten op het gebied van slechtziendheid, blindheid of ernstig probleemgedrag.