Extra sterk in opvoeden

Intensieve orthopedagogische ambulante gezinsbehandeling
Informatie voor ouders
Informatie voor professionals
Behandeling
Ouder
Kind
Individueel
Thuis

Voor wie?

Voor gezinnen waarbij een kind (tussen 0 en 18 jaar) een ontwikkelingsbeperking of een (licht) verstandelijke beperking of een stoornis naast de verstandelijke beperking heeft, zoals ASS, ADHD, ODD of hechtingsproblematiek. Ook voor ouders met een verstandelijke beperking.

Doelen en resultaten

Het verbeteren van de opvoedingssituatie, zodat het gezin zelfstandig weer verder kan. Als de behandeling voldoende resultaat heeft opgeleverd, kunnen de ouders tijdelijk gebruikmaken van gezinsbegeleiding.

Wat?

Specialistische, kortdurende en intensieve ondersteuning van circa 3 tot 10 maanden.

We werken vanuit een oplossingsgerichte en systeemgerichte benadering. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning van het gezin staat centraal: opvoedkundige competenties van de ouders worden versterkt. Denk hierbij aan thema’s als probleemoplossend vermogen, regievoering in het gezin, toezicht houden, communicatie met je kind en ontwikkelingsstimulering van het kind.   

Werkzaamheden en methodieken

Diagnostiek                

Behandeling

Kennisoverdracht

De medewerker stemt de behandeling af op de manier waarop ouders leren, variërend van uitleg geven, meedoen, voordoen tot overnemen.

Met één gezamenlijk hulpverleningsplan wordt samenwerking tussen specialisten van Radar en generalisten uit het voorliggend veld op elkaar afgestemd. De ouders kiezen een regisseur van het plan die verantwoordelijk is voor een efficiënte inzet van de juiste hulp en het bewaken van de voortgang.

Waar?

Thuis, in overleg met de ouders wordt bepaald op welk tijdstip.

Medewerkers

Medewerkers met een specialistische opleiding, zoals HBO pedagogiek en aanvullende cursussen op gebieden als hechting, autisme en contextueel werken. Een gedragskundige is als hoofdbehandelaar betrokken.

Een verstandelijke beperking of ontwikkelingsbeperking bij kind of ouder kunnen een gezin behoorlijk op de proef stellen en leiden tot problemen bij de opvoeding. Radar kan dan helpen. In een intensief traject van 3 tot 10 maanden geven we ouders de vaardigheden mee die belangrijk zijn bij de opvoeding. Zodat het gezin weer op eigen kracht verder kan.

De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning van het gezin staan centraal. Eerst brengen we in beeld hoe het gezin functioneert en welke problemen er spelen. Met behulp van praktische trainingen geven we ouders vervolgens de vaardigheden mee die belangrijk zijn bij de opvoeding. Zoals: goed communiceren en je kind stimuleren. Toezicht houden. Zelf problemen leren oplossen en de touwtjes binnen het gezin in handen houden. 

Problemen rond de opvoeding staan vaak niet op zichzelf. Zeker bij kinderen of ouders met een (licht) verstandelijke beperking en/of andere problemen is er vaak meer om rekening mee te houden. Daarom werkt Radar ook bij deze intensieve gezinsbegeleiding aan huis nauw samen met het netwerk rondom het gezin en andere specialisten. Samen staan we met één plan rond het gezin. De ouders kiezen zelf wie in het traject hun aanspreekpunt is en wie de voortgang bewaakt.